Consideració prèvia

Els premis literaris, per petits que siguin o semblin, són essencials per autors com jo, poc coneguts i que no vivim de l'escriptura. Aquests reconeixements incentiven la creació, esmolen la creativitat; piquen l'ullet a nous lectors i alimenten l'autoestima amb dosis puntuals de prudent satisfacció. 

Premis rebuts (numerades en color morat, les primeres posicions en certàmens no restringits a l'àmbit local):