Consideració prèvia

Els guardons literaris, per petits que semblin, són essencials per autors com jo, poc coneguts i que no vivim de l'escriptura. Els premis incentiven la creació, poden estimular la creativitat; obren la porta a nous lectors i alimenten l'autoestima amb dosis puntuals de prudent satisfacció. 

Els primers (sense comptar els que estaven restringits localment o per motius acadèmics):