Accessibilitat

La mida lletra del web es pot incrementar prement la tecla «CTRL» i movent la rodeta del ratolí (endavant amb Google Chrome i Explorer, o endarrere amb Firefox), o prement la tecla «+». A l’inrevés, es redueix la mida de la lletra. Per recuperar la vista original, es poden prémer les tecles «CTRL» i «0». En els dispositius mòbils, podeu consultar els mecanismes d’accessibilitat que constin a l’apartat sobre configuració del terminal.

Pel que fa als terminals o dispositius mòbils, en la majoria dels casos es pot modular l'accessibilitat a l'apartat homònim que hi ha dintre de «Configuració».