Rimes i síl·labes

Aquesta aplicació en línia permet localitzar paraules agrupades amb una determinada terminació. Per fer-ho, es pot escriure la terminació desitjada al camp «Cadena» i el símbol del dòlar nord-americà a continuació (per exemple, «ona$»). Es pot deixar el camp «Filtre» en blanc i marcar l’opció «Totes les categories», la qual cosa permetrà que les paraules quedin agrupades segons si són adjectius, noms, verbs, etc. 

També es poden obtenir rimes seleccionant la condició de cerca «Acabada en» del DIEC2.

Aquesta aplicació en línia separa síl·labes en diversos idiomes (català, anglès, castellà, francès, italià i portuguès). També indica si la paraula és aguda, plana o esdrúixola. Així mateix, proporciona dades complementàries, com ara l'existència de diftongs o d'hiats, el significat d'algunes partícules de la paraula (en particular, prefixos i sufixos) i la paraula a l'inrevés (casa -> asac). Si s'introdueix més d'una paraula al cercador, el resultat es mostra paraula a paraula.

A la finestra central d'aquest lloc web s'hi pot introduir un vers o poema per tal d'obtenir-ne la separació sil·làbica. Té en compte les sinalefes però no proporciona el recompte poètic (es a dir, el recompte fins a l'última síl·laba tònica). No obstant això, proporciona informació sobre l'anàlisi de llegibilitat del text sobre la base de diversos índexs de referència.

Aquest servei del portal Softcatalà (vegeu l'apartat «Recursos i serveis múltiples») permet introduir una una paraula, una frase o un poema sencer i, tot seguit, l'aplicació en línia mostra la separació i el recompte de síl·labes amb criteri gràfic (sense tenir en compte elisions i sinalefes), fonètic (tenint en compte elisions i sinalefes) i poètic (és a dir, comptant fins a l’última síl·laba tònica de cada vers, i entre parèntesis proporciona el resultat de restar les possibles elisions i sinalefes).

La divisió sil·làbica paraula a paraula també es pot consultar al web del Lèxic Obert Flexionat de Català (LOFC).