Majúscules i minúscules

Majúscules i minúscules és un treball de la Biblioteca Tècnica de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Està disponible en format PDF, i conté informació sobre l'ús correcte de majúscules i minúscules en diversos contextos.

Critèria, l'espai web de correcció de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), manté un apartat sobre Regles d’ús de les majúscules i les minúscules.