Traductors automàtics en línia

En aquest apartat s'hi enumeren eines de traducció gratuïtes i en línia que incorporen la llengua catalana. No és una llista exhaustiva ni completa. En tot cas, demostra que hi ha molts traductors automàtics en línia a banda dels més coneguts i utilitzats, com poden ser Google Traductor i Softcatalà.

Alguns d'aquests traductors, com ara Apertium i el mateix Google Traductor, permeten traduir documents de forma automàtica. Cal que estiguin en un format convencional de processador de textos (i, lògicament, repassar-los després). Apertium també permet traduir webs, una funció que Google Traductor ja no ofereix en relació amb pàgines web noves.