Tractaments protocol·laris

Dintre del llibre sobre llengua i estil de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), hi figura aquest apartat específic sobre els tractaments protocol·laris més habituals en els àmbits acadèmic i civil. També ofereix una llista dels càrrecs més rellevants en aquests àmbits amb el seu apropiat tractament protocol·lari.

El llibre d'estil de la Diputació de Girona enumera diversos tractaments protocol·laris amb les corresponents abreviatures.

Aquest apartat dintre del bloc sobre documents administratius de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) conté una llista de tractaments protocol·laris, tant universitaris com també civils, nobiliaris, eclesiàstics i militars.

Dintre de l'apartat «llengua» d'aquest web del Ministeri de Cultura d'Andorra hi consta una pàgina específica sobre tractaments protocol·laris, tant andorrans com estrangers.