Llenguatge jurídic i administratiu

Compendium.cat és un portal de recursos de llenguatge jurídic català. Conté un cercador que, mitjançant conceptes i cerques lliures, permet obtenir informació o documents consultables en línia sobre temes concrets relacionats amb el llenguatge jurídic i administratiu (per exemple, manuals o guies, formularis jurídics, manuals de dret, etc.). 

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) ofereix un material lingüístic específic (glossaris, expressions, models de documents, etc.) en relació amb l'àmbit administratiu.  El manual que trobareu en aquest enllaç és un dels més emblemàtics en aquesta matèria. Conté plantilles de documents administratius (inclosos models de sol·licitud), referències normatives, exemples d'expressions i referències complementàries, com ara el tractament protocol·lari. 

El Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya ofereix diversos recursos lingüístics en relació amb l'àmbit  jurídic, com per exemple materials de consulta, documents jurídics i judicials o materials d'aprenentatge. El mateix Departament posa a disposició de la ciutadania la plataforma Justiterm, que permet fer cerques de conceptes jurídics i administratius del castellà al català i del català al castellà.

La Societat Catalana d’Estudis Jurídics (SCEJ), emparada per l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), manté un diccionari jurídic especialment destinat als estudiants i als pràctics del dret. El cercador de mots o conceptes es troba al marge superior del web.

El TERMCAT posa a disposició de la ciutadania diversos diccionaris en línia, tots ells organitzats per àmbits temàtics. Un d'aquests àmbits és Dret. Administració. Protecció Civil. Dintre d'aquest apartat, es troben els botons d'accés a diccionaris específics en administració electrònica, dret administratiu, dret civil, dret penal i penitenciari, drets de l'infant, drets humans, mediació, notaria, etc.

Mitjançant aquest portal, el Comitè Terminològic de Dret, un òrgan promogut pel TERMCAT que té per objectiu completar i actualitzar la terminologia jurídica catalana, posa a disposició de la ciutadania els recursos terminològics que han estat objecte del seu anàlisi.