Llenguatge jurídic i administratiu

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) ofereix un material lingüístic específic (glossaris, expressions, models de documents, etc.) en relació amb l'àmbit administratiu.  El manual que trobareu en aquest enllaç és un dels més emblemàtics en aquesta matèria. Conté plantilles de documents administratius (inclosos models de sol·licitud), referències normatives, exemples d'expressions i referències complementàries, com ara el tractament protocol·lari. 

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ofereix diversos recursos i un material lingüístic específic en relació amb l'àmbit  jurídic.  L'enllaç anterior permet accedir als serveis en qüestió.