Altres recursos de foment i difusió d'obres ja escrites

Aquesta pàgina del web de l'escriptor i periodista Andreu Sotorra conté la llista de persones guardonades en la majoria dels premis literaris en llengua catalana concedits des del 2002. També enumera altres persones premiades amb reconeixements significatius en el panorama literari internacional.

El portal Issuu.com (només en anglès) permet, en la seva modalitat d'ús gratuït, maquetar i editar textos digitalment, també il·lustrats. L'editor pot decidir si les persones usuàries poden descarregar el document editat.

Aquest web de la Generalitat de Catalunya proporciona informació literària, projectes i activitats promoguts per la Institució de les Lletres Catalanes. Entre altres serveis, s'hi pot trobar informació sobre el programa Lletres a les aules, per apropar la creació literària a l'alumnat del país, i Lletres en viu, per acostar l'escriptura amb la lectura.

Aquesta pàgina del web, guanyador del premi Lletra 2004, permet publicar gratuïtament textos literaris de diversos gèneres en llengua catalana. Cal registrar-se. El nom d'usuari pot ser real o fictici, en cas que es vulgui mantenir l'anonimat.