Bases de dades de concursos literaris (convocatòries de premis)

Principals bases de dades de premis literaris

L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) manté una llista extensa i actualitzada setmanalment dels premis literaris vigents. S'enumera el nom del guardó, s'indica la data límit d'admissió dels originals i s'hi afegeix un enllaç a les bases del concurs. Convé tenir present que l'AELC no difon concursos promoguts per entitats administratives i altres sense ànim de lucre en els quals la quantia a percebre per l'obtenció del guardó es converteix en avançament dels drets d'autor.

El Cercador d'Informació i Documents Oficials (CIDO) és una eina de la Diputació de Barcelona que permet consultar actes jurídics i convocatòries oficials promoguts per entitats del sector públic (no només de Catalunya). Un dels filtres que es pot escollir és «Subvencions» i, dintre d'aquest àmbit, es pot seleccionar la matèria desitjada (per exemple, «Arts escèniques. Cultura. Esports. Joventut. Lleure. Sector audiovisual. Turisme» i, tot seguit, l'opció «Activitats literàries, biblioteques i lectura»). L'enllaç que es proporciona en aquest web ja condueix a una consulta de premis literaris vigents convocats per entitats del sector públic. La selecció es pot ordenar per data, institució o títol del certamen.

Aquesta pàgina web del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya enumera un gran nombre de premis literaris en llengua catalana. Es poden efectuar consultes ordenant o filtrant per diversos ítems (nom del premi, modalitat [narrativa, poesia, assaig, etc.], entitat convocant i termini). De cada un, se n'ofereix les bases íntegres a l'última columna de la taula. També hi ha la possibilitat de descarregar-se un arxiu en format de full de càlcul amb totes les convocatòries vigents.

Altres bases de dades de premis literaris

Aquesta pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona enumera alfabèticament els premis literaris que es convoquen i es lliuren a Barcelona. En alguns casos inclou un enllaç a la llista de guanyadors o a l'entitat que convoca el certamen. 

Alerta: amb caràcter general, aquesta base de dades no indica si el termini està obert en relació amb cadascun dels concursos que hi apareixen. Tampoc no proporciona cap enllaç a les bases de les eventuals convocatòries en curs. En conseqüència, cal buscar o consultar aquestes dades a través d'altres fonts.

Aquesta pàgina web de la Conselleria de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana enumera gairebé dos-cents premis literaris que es convoquen regularment al País Valencià. De cada premi, n'ofereix una breu fitxa amb un resum de les bases i dades de contacte (telèfon, correu electrònic i web) de l'entitat que el convoca. 

Alerta: amb caràcter general, aquesta base de dades no indica si el termini està obert en relació amb cadascun dels concursos que hi apareixen. Tampoc no proporciona cap enllaç a les bases de les eventuals convocatòries en curs. En conseqüència, cal buscar o consultar aquestes dades a través d'altres fonts.

Existeixen diversos premis convocats per editorials del Grup62. Es pot consultar l'última persona guanyadora i, en general, les bases de l'última convocatòria. Cal entrar en cadascuna d'aquestes bases per saber si el termini està obert.

Aquesta pàgina web de l'Ajuntament de Palma conté un llistat dels darrers concursos actius convocats en diversos llocs. Una part d'aquests concursos són per a obres literàries amb un especial èmfasi en les convocatòries de Mallorca. El llistat s'actualitza regularment.

Algunes reflexions sobre els premis literaris

Cada any es convoquen nombrosos concursos literaris arreu dels territoris de parla catalana. Tanmateix, no hi ha una base de dades global que unifiqui o indexi totes aquestes convocatòries, per bé que algunes d'aquestes llistes (en particular, la de l'AELC, la del CIDO de la Diputació de Barcelona i la del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya) són molt conegudes. En qualsevol cas, és possible que alguns certàmens no apareguin en cap base de dades. En aquest cas, el nombre major o menor de participants dependrà de la difusió de les bases a través dels mitjans de comunicació generalistes o de les xarxes socials.

Les bases de dades enumerades en aquesta pàgina web són algunes de les més conegudes o recurrents pels lletraferits. Convé remarcar que no existeix una regulació de mínims sobre els premis literaris, de manera que sempre cal llegir amb atenció les bases de cada convocatòria. N'hi ha de restringits a l'àmbit local, altres que estan circumscrits a determinades franges d'edat, alguns estan oberts únicament a escriptors inèdits, etc. Així mateix, és aconsellable veure la trajectòria o l'evolució d'aquests concursos. Sobre les virtuts i les inconveniències dels premis literaris, resulta interessant la lectura de l'article «Premis a debat», del periodista i escriptor David Marín, publicat al digital La República el 26/04/2019. Igualment, és interessant, il·lustratiu i eloqüent el recull de condicions singulars elaborat per l'escriptor i periodista Andreu Sotorra, intitulat «Gràcies i desgràcies de les Bases dels Premis Literaris».