Política de «cookies»

Aquest lloc web, que no té finalitats comercials, utilitza «cookies» pròpies i de tercers (Google Analytics, Facebook i Youtube) per tal d’oferir una millor experiència de navegació i un servei més complet. Les «cookies» són el resultat de procediments automàtics de recollida d’informació sobre les preferències d’una persona usuària d’Internet durant la seva visita a un determinat web amb l’objectiu de reconèixer-la en cas que hi accedeixi en més d’una ocasió. En qualsevol cas, la persona usuària té l’opció d’impedir la generació de «cookies» i d'eliminar-les seleccionant l'opció que correspongui al seu navegador (als apartats historial o privacitat). Per a més informació, es pot consultar l’apartat informatiu del navegador que correspongui:

Si es bloqueja o es limita l’ús de les «cookies», és possible que alguns serveis o funcionalitats d’aquest web no estiguin disponibles. En alguns navegadors, es poden configurar regles específiques per administrar les «cookies». Aquesta possibilitat ofereix un control més precís sobre la privacitat ja que, per exemple, es poden inhabilitar les «cookies» de tots els llocs tret d'aquells en què es confiï.