La defensa dels drets de les persones usuàries i els arbitratges de consum en el sector de les telecomunicacions

Abstract

En l’àmbit de les telecomunicacions, la protecció dels drets de les persones usuàries mereix un enfocament específic, ja que en aquesta matèria hi conflueixen normatives sectorials de procedència diversa. El present estudi pretén oferir una aproximació global sobre aquest assumpte des de les bases competencials i els drets específics que hi ha en joc fins als mecanismes de resolució de les controvèrsies. Finalment, i partint d’un concret anàlisi casuístic, s’examinarà l’aplicabilitat i la incidència dels arbitratges de consum en la defensa dels drets de les persones usuàries de les telecomunicacions.

La defensa dels drets de les persones usuaries i els arbitratges de consum en el sector de les telecomunicacions (2018).pdf